SMS för bemanning och vikariehantering

 

Tillsätt arbetspass på ett snabbt och enkelt sätt med hjälp av Infoping.

Via Infoping skickar du ut ett SMS till grupper av mottagare. Mottagaren kan svara med ett knapptryck. Du som sändare får alla svar sammanställda och behöver inte hantera SMS-konversationer.


Det finns även möjlighet att skicka ut frågor med svarsalternativet ”Svara JA först”. Den som då svarar ”JA” först får arbetspasset och resterande mottagare ser att det arbetspasset redan är taget.


Testa kostnadsfritt en månad för att se hur mycket enklare denna hantering blir med Infoping!