SMS för viktig information

 

Ibland behöver vi snabbt och säkert nå ut med viktig information. 

 

Med Infoping kan du göra SMS-utskick där du når din målgrupp snabbt, SMS ger en hög läs- och svarsfrekvens.

 

Det finns möjlighet att skapa egna svarsalternativ för mottagaren att besvara. Du ser direkt i statistik över vilka mottagare som svarat vad.

 

Testa kostnadsfritt en månad för att se hur bra ni når ut med er information!